• DOMBYT Benčíková, spol. s r.o.
- Správa nehnuteľností
- Prevádzkovo-technické služby
- Ekonomické služby
- Právne služby
 
Sme tu pre Vás a Vašu nehnuteľnosť
 
  Prostriedkom dosiahnutia spokojnosti klientov je vzájomný partnerský vzťah so svojím správcom bytového domu.
 
  Bezkonfliktný, osobný a ústretový prístup ku klientom je zárukou úspešnej vzájomnej spolupráce.
 
  Základy dôvery sú položené na transparentnosti a efektivite hospodárenia s finančnými prostriedkami jednotlivých domov a samozrejme aj na profesionalite, flexibilite a spoľahlivosti zabezpečenia ponúkaných služieb.  
  CREATED BY UNICORN AD COMPANY, s.r.o. | 2011 DOMBYT Benčíková, spol s r.o.